Djur- och naturgymnasier i Sverige

Går man i nian och tycker det är lite extra kul med djur och natur och om det också är något man skulle kunna tänka sig att jobba med i framtiden bör man kanske fundera på att gå på ett naturbruksgymnasium eller liknande. Runt om i landet finns ungefär 60 st naturbruksgymnasier från Ystad i söder till Kalix i norr.

Skillnaden att läsa vid ett naturbruksgymnasium mot att läsa vid ett vanligt gymnasium är att man ofta även bor på eller i nära anslutning till skolan, vilket ger möjlighet till att träffa många nya vänner som dessutom delar samma intresse.

Klasskamrater

För närvarande finns det fyra olika inriktningar att välja mellan inom naturbruksprogrammet, djur, lantbruk, trädgård och skog. På djurinriktningen lär man sig om djur och djurs beteende, men också vikten av samspelet mellan människa och djur. Man lär sig också att på ett yrkesmässigt sätt arbeta med djur samt sköta djuranläggningar.

Inriktningen lantbruk ger kunskaper om mark, växter och djur, men också om teknik och ekonomi. Utöver det lär man sig också lantbrukets betydelse för samhället samt miljö-, natur-, och landskapsvård.

lantbruk

Trädgårdsinriktningen ger helt enkelt möjlighet att lära sig allt om trädgårdar. Man arbetar med att designa trädgårdar samtidigt som man även lär sig om växthusodling och dylikt.

Den sista inriktningen man kan välja att gå är skog, där man lär sig om hur skogen är en förnybar och hållbar resurs. Dessutom får man också lära sig hur skogen kan fungera som en källa till både rekreation och upplevelser.

skog

En fördel med att välja ett naturbruksgymnasium är att man ofta direkt efter studenten kan gå ut i arbete eftersom utbildningen är så pass praktiskt som den faktiskt är.