Antihistamin – en möjlig räddning vid pälsdjursallergi

Om du på senare tid börjat märka av besvär av allergisk typ när du varit i kontakt med pälsdjur så kan det tyvärr vara så att du på senare år utvecklat en form av pälsallergi. Det är tråkigt men kan egentligen hända vem som helst, men trots detta behöver inte din kontakt med djur vara slut helt och hållet. Antihistamin kan vara en möjlig lösning.

allergi

Antihistamin är ett läkemedel som är framtaget för att hjälpa de med allergiska besvär att motverka de histaminer som går lös i kroppen och ställer till förtret som snuva och kliande ögon, m.m. vid allergiska reaktioner. Om du olyckosamt ådragit dig allergiska besvär vid kontakt med pälsdjur i senare år, kan antihistamin vara lösningen till mycket utav problematiken. Det fungerar tyvärr inte för alla, men många kan känna att de allergiska problemen minskar betydligt, om man behandlat med antihistamin i god tid före kontakt med pälsdjur.

För jägare

Om du är jägare så kan histaminet minst sagt rädda din hobby. Genom att vara noga med att ta histamin någon timme innan jakten, eller då du ska vara i kontakt med hund, så möjliggör detta att dina besvär minskar. Det behöver med andra ord inte vara så att du helt behöver sluta jaga bara för att du nyligen ådragit dig allergibesvär, men det kan samtidigt vara så att du får se till att ha mindre kontakt med hundarna än vad som tidigare varit fallet. Hur tråkigt det än må vara.

Fungerar inte för de med värre besvär

Det var inte alltför länge sedan vi var inne på ämnet pälsdjursallergi här på sajten, och då var tyvärr lösningen vi förespråkade att helt avstå ifrån den typ av djur som skapade besvären. Den artikeln handlade dock mest om de med extrema allergibesvär, och det är viktigt att förstå att antihistaminet inte kommer hjälpa dig som är så pass allergisk. Som du kan läsa i artikeln så finns det dock ändå möjligheter att omgärda sig med djur, vilket kan vara skönt att veta för de som suktar efter sådant sällskap.