Barn i naturen

Föräldrar med fritidsintressen bjuder gärna med sina barn på det roliga. I Sverige är det många som älskar naturen och möjligheten att vandra i skog och mark. Ta med barnen i sommar och fostra respekt och vördnad för naturen redan nu så kommer ditt barn att få en mer berikad vardag och lära sig mycket!

Lära dem allemansrätten

Börja med att berätta om hur allemansrätten fungerar och vad ni har för skyldigheter och friheter i naturen. Det är okej att vandra runt i skog och marker som stat och privatpersoner äger, men ni får inte förstöra eller skräpa ned. Undervisa barnen så de inte bryter grenar eller river upp blommor och buskar. Det är också en chans för er att fräscha upp kunskaperna om rättigheter och skyldigheter i den svenska naturen.

Rätt skor

Det är inte bara ni som behöver bra skor, även barnen behöver det för att klara av terrängen. Skor med bra grepp minskar risken för fall eller att de halkar. Skorna ska också klara av väta och stå emot smuts. Bra vandringsskor behöver inte kosta mycket och det är lika bra att inte lägga för mycket på dem. Barnen kommer snabbt att växa ur dem till nästa säsong.

Längre vandringar

Är barnen lite äldre kan ni börja göra längre vandringar tillsammans. Det är fortfarande viktigt att barnen har roligt så vandringarna inte blir en en klagande promenad från början till slut. Ta många pauser, stressa inte mot slutmålet. Stanna när ni ser något fint eller intressant. Be barnen hjälpa er att hitta bär och kantareller. Se till att ha med bra proviant och barnen favoriter, alla dessa saker tillsammans kommer att ge barnen en livslång kärlek till naturen.