Den svenska jakten

Det har alltid vara en fråga om jakt, för länge sedan var det en fråga om överlevnad och ett sätt att leva. Idag så är det också ett sätt att leva, men det jagas inte för att överleva idag utan mer för att komma ut i naturen och ett sätt att ta tillvara det överskott av djur som finns.

hunting

Vad krävs

För att få jaga i Sverige i dag så krävs det en jaktlicens och för att få en sådan licens så måste det genomföra ett jaktprov och få godkänd jägarexamen. Om man har egen mark så har man jakträtten på den marken, man kan också överlåta den rätten till andra. Det är regeringen som beslutar vad man får jaga och när man får jaga dessa arter.

Vad behövs

Att ha bra utrustning är en god förutsättning för en lyckad jakt. Det gäller både vapen och jaktkläder av olika slag. Det kan krävas lite olik utrustning beroende på vilken typ av jakt man ska bedriva, är det frågan om jakt på rådjur så kan kamouflagekläder vara att föredra så man inte syns allt för väl. Är det fråga om älgjakt så vill man synas så då är det signalkläder som gäller så att man lätt upptäcks och inte tas för en älg.

Olika typer av jakt

Det finns många olika typer av jakt i Sverige, den vanligaste är nog älgjakten men det jagas också småvilt som fågel, hjort, vildsvin. Olika former av jakt kan vara smygjakt, vakjakt och gryt och drevjakt. När man jagar fågel så har man ofta stående fågelhundar eller en trädskäller. När det kommer till vapen så används olika vapen för olik jakt. När man jaga vilt som älg så är det kulvapen som används, vid fågeljakt så förkommer hagelvapen. För att inneha ett jaktvapen så måste du ha fyllt 18 år, vara ostraffad och en godkänd jägarexamen.